Vassklippning i Norrtälje

Vi röjer effektivt bort vass och andra vattenväxter

Professionell vassklippning i Norrtälje

Vi utför klippning och röjning av vass och andra vattenväxter både i vatten och på land i Norrtälje, Kapellskär och utmed kusten.

Vi vassröjer med verktygsbärande amfibiefordon som är miljöklassade.

Maskinerna är idealiska för vassklippning, muddring och uppsamling av vattenväxter.

Bästa tiden för klippning av vass och vattenväxter

För att få bäst effekt av vassklippning och andra vattenväxter bör klippningen genomföras under dess växtperiod.

Den bästa tiden att klippa vass är under juni, juli, augusti samt september innan näringen går tillbaka till dess rötter för att ackumuleras till kommande säsong.

När vassen klipps stryps syretillförseln genom den ihåliga stammen ner till vassens rötter, som ofta växer i syrefattiga miljöer.

Det är därför viktigt att klippa vassen så fort stråna bryter vattenytan.

Vassklippning – bra för miljön

Genom att klippa vass skapas bättre livsmiljöer och miljöförhållanden i vattnet och på bottnarna som i sin tur ökar värdet för alla oss som nyttjar området, såväl till lands som till sjöss.
Den klippta vassen skall inte ligga kvar i vattnet eftersom den då ger näring och påskyndar växtligheten av den kvarvarande vassen.
Vi samlar alltid ihop vassen och lägger upp den på önskad plats i ovanför vattenbrynet. Där fraktas den enkelt vidare.
Uppsamling av vass tar ungefär dubbelt så lång tid som klippningen.
Vid önskemål så ombesörjer vi även bortforsling av vassen.

Så får du bäst resultatet med vassklippning

För att få bäst resultat av en vassklippning rekommenderar vi att man klipper vassen 2 gånger per säsong, 3 år i rad. När vassen väl är utrotad så varar det vanligtvis upptill 7 -10 år. Önskar du boka vassklippning i Norrtälje området så lägger vi upp en plan för att så effektivt som möjligt få bort vassen?
Kontakta oss så på ML Service för offert eller bokning.

Kontakta oss för vassklippning i Norrtälje

Vi utför vassklippning och rensning av andra vattenväxter till företag, kommuner, föreningar, golfbanor och privatpersoner i Norrtälje med omnejd. Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något eller vill boka vassklippning.

Frågor om vassklippning i Norrtälje

Kan jag klippa vassen själv?

Svar: Om det bara rör sig om en mindre mängd vass kan du klippa din vass själv. Det finns nämligen så kallade vasskrattor som är effektiva när det kommer till att få bort vass på mindre ytor. Men vid större mängder vass och näckrosor är det mest tidseffektivt att anlita ett proffs på vassklippning som har anpassade maskiner.

Värt att notera är att du även går minste om vår specialkompetens om du väljer att klippa vassen själv.

Hur länge är vassen borta efter att ni klippt ner den?

Svar: Vassen är som regel borta i mellan 7 och 10 år så fort vi utrotat hela vegetationen av vass. Utrotningen kan i sin tur påskyndas genom användandet av exempelvis en rotfiltsmatta, som i sin tur hämmar återväxten på ett effektivt sätt. Det är också en bra idé att använda en rotkniv för att således kunna vertikalskära vassens utlöparrötter.

Klipper ni även annan vattenvegetation?

Svar: Vi klipper förutom vass även all annan förekommande växtlighet som stör dig, så länge vi inte behöver bryta mot lagen förstås. Vår amfibiegående redskapsbärare är nämligen kompetent när det kommer till att få bort alla typer av växtlighet.

Hur blir jag av med vassen?

Svar: Du kan välja att antingen anlita oss eller att försöka ta bort vassen själv. Vi rekommenderar att du anlitar oss om du vill bli av med stora mängder vass, eller om du själv inte vill eller kan ta bort den vass som besvärar dig.

Värt att lägga märke till är att vi har all kunskap som krävs för att utrota vassen helt, så att den försvinner under längre tidsperioder. Utöver det utför vi arbetet på ett såväl snabbt som effektivt sätt, så att kostnaden för arbetet blir så liten som möjligt.

Hur kan ni utrota vassen helt?

Svar: När vi kväver vassen går den miste om alla viktiga näringsämnen som denna vegetation lagrar från att den vissnar på hösten, till att våren kommer och vassen börjar växa igen. Som viktiga näringsämnen inkluderas t ex kväve, fosfor samt kalium.

Vi ser alltså till att vassen är och förblir så pass näringsfattig att den inte orkar växa på våren, och således tillslut utrotas helt.

Hur stor yta med vass kan ni klippa per dag?

Svar: Vid bra förhållanden klipper vi upp till 1000 kvm per timme. 1000 kvm motsvarar drygt 30 x 30 meter. Detta innefattar enbart klippning. Uppsamling och bortforsling av klippt vass tar ungefär dubbla tiden.

Hur djupt klipper man vassen?

Svar: Normalt sett så räcker det att klippa vassen precis under vattennivån för att strypa syretillförseln till vassens rotsystem. Men vi kan klippa ända ner till 1,6 meters djup. Hur djupt man klipper beror på var vi klipper.

Samlar ni ihop den vass som ni klipper?

Svar: Vi samlar alltid ihop den vass eller vegitation som vi klipper.

Vad kännetecknar ett professionellt företag inom vassklippning?

Svar: Ett professionellt företag inom vassklippning har de verktyg, det kunnande samt de fordon som krävs för att ta sig an alla vass projekt. Fordonet ska dessutom ha de amfibiska egenskaperna som krävs för att vi ska kunna erbjuda ett gott utfört arbete.

Är det viktigt att ta bort den bortklippta vassen?

Svar: Ja, för inte tillföra näring så att ny vass kan växa så är det viktigt att den klippta vassen tas bort.

Var gör ni av vassen som ni samlar ihop?

Svar: Vassen läggs oftast upp ovanför vattenlinjen på önskad plats. Vid önskemål kan vi även ombesörja bortforsling för att slippa ha det liggandes.

Behöver man ansöka om tillstånd för att ta bort och klippa vass?

Svar: Det kan i vissa fall krävas särskilda tillstånd för att ta bort vass. Kontakta din kommun för aktuella lagar och regler kring vassklippning.