Vi tar bort oönskade stubbar och vass

Våra maskiner är miljöanpassade & effektiva

Fräsning av stubbar & vassröjning

Vi fräser dina stubbar till flis

Skonsamt, effektivt och utan påverkan av resten av trädgården.

Snabbt, effektivt, skonsamt och till lägre kostnad än du kanske tror!

Vi röjer bort oönskad vass

Funderar du på när det är som mest effektivt att röja vass och hur vi jobbar för att få bra effekt över tid? Klicka nedan och läs mer om hur det går till.

Vi muddrar runt bryggor & stränder

Vi genomför muddring runt bryggor, stränder och mindre kanaler.

Det finns olika typer av muddring och vi använder oss av sug- eller grävmuddring beroende på typ av bottensediment.

Sandstränder och liknande får förr eller senare en dyig och kladdig botten och då är muddring en bra åtgärd.